Spółdzielnia Właścicieli Nieruchomości Dominium Invest powstała na solidnym fundamencie wiedzy specjalistów z branży finansowej oraz budowlanej popartej wieloletnim doświadczeniem na rynku obrotu nieruchomościami - jednym z najbardziej bezpiecznych i zyskownych rynków pod kątem form inwestowania.

Jesteśmy zrzeszeni w Krajowej Radzie Spółdzielczej, która jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego w Polsce.  Reprezentuje polski ruch spółdzielczy w kraju i za granicą, inicjuje i opiniuje akty prawne dotyczące spółdzielczości, inicjuje i rozwija współpracę międzyspółdzielczą. Jest członkiem Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (International Co-operative Alliance – ICA)

Działamy na podstawie ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.  (Dz. U. Nr 80, poz. 210, z późniejszymi zmianami) oraz statutu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Obserwując zmiany zachodzące w tej dziedzinie i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów stworzyliśmy unikatowe rozwiązanie, dzięki któremu korzyści z zakupu i wynajmu nieruchomości stały się osiągalne nawet dla osób nie dysponujących dużym kapitałem.

Dzięki zapewniającej bezpieczeństwo i zysk formie spółdzielni, Ty też możesz zostać prawnym właścicielem nieruchomości w kraju lub za granicą. Nasza propozycja jest skierowana do osób, które nie dysponują dużym kapitałem lub z różnych względów nie chcą angażować znacznych kwot w zakup nieruchomości - wystarczy kwota od 10.000 zł do 200.000 zł.

Pieniądze inwestorów lokujemy w aktywach trwałych – nieruchomościach położonych w Hiszpanii i w Polsce. Członkostwo w spółdzielni Dominium Invest pozwala na osiągnięcie zysków z inwestycji aż trzy razy większych niż na lokacie bankowej, a zainteresowanym daje także możliwość wzięcia udziału w programie systematycznego oszczędzania na emeryturę.

Decydując się na zakup udziałów, nabywasz tytuł prawny i stajesz się właścicielem części majątku spółdzielni. Gwarantujemy otrzymanie aktu własności, prawo głosu i udziału w podejmowaniu decyzji, wgląd w finanse spółdzielni, a tym samym pełną transparentność inwestycji, prawo dziedziczenia udziałów oraz zwiększającą prawdopodobieństwo zysku dywersyfikację nieruchomości.

Inwestując w apartamenty zagraniczne, nie musisz zmagać się z barierą językową ani przedzierać przez gąszcz przepisów obowiązujących w Hiszpanii – zrobimy to za Ciebie! Współpraca z cenionymi profesjonalistami to gwarancja bezpieczeństwa naszych inwestycji.

Jako inwestor możesz cieszyć się tańszymi wakacjami dla całej rodziny – oprócz pasywnych przychodów, czyli stałego i systematycznego zysku z wynajmu i ze wzrostu wartości nieruchomości, otrzymujesz dodatkowo aż do 25% rabatu na wakacyjne pobyty w posiadanych przez spółdzielnię wakacyjnych apartamentach.

Dominium Invest to luksus wielu możliwości!


DLA PARTNERÓW
Azul Vila Polsko-Hiszpańska Izba GospodarczaKrajowa Rada SpółdzielczaChcę pomagać